دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

دوره‌ها

دندانپزشکی دیجیتال در مقایسه با دندانپزشکی آنالوگ ۴
دندانپزشکی دیجیتال در مقایسه با دندانپزشکی آنالوگ ۴
Digital vs Analogue Dentistry 4
۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ﷼
(۹۷۹)
دندانپزشکی دیجیتال در مقایسه با دندانپزشکی آنالوگ ۳
دندانپزشکی دیجیتال در مقایسه با دندانپزشکی آنالوگ ۳
Digital vs Analogue Dentistry 3
۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ﷼
(۹۶۷)
دندانپزشکی دیجیتال در مقایسه با دندانپزشکی آنالوگ ۲
دندانپزشکی دیجیتال در مقایسه با دندانپزشکی آنالوگ ۲
Digital vs Analogue Dentistry 2
۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ﷼
(۱۰۹۸)
دندانپزشکی دیجیتال در مقایسه با دندانپزشکی آنالوگ ۱
دندانپزشکی دیجیتال در مقایسه با دندانپزشکی آنالوگ ۱
Digital vs Analogue Dentistry 1
۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ﷼
(۱۴۱۵)